HomeWho are weWhat we doServicesContact us

Stephen Pope is the founder and Managing
Partner of spotlightideas.

He has worked in the international capital...In addition to the articles and research notes
that appear on this site spotlightideas is
available for commission work where unique,
sole ownership analysis will be prepared...There is no formulaic approach to
evaluating an opportunity or situation. The
concept behind macro ideas is “What if?”
Global/Regional/national situations...


Parkiet Poland features Stephen Pope and Spotlight Ideas

Thursday February 6th 2014

 Dear Stephen,

As agreed, please find a link to the article, in which I have used your quotes.  If you need in a pdf file, please let me know.

Best wishes,

Greg

Grzegorz  Siemionczyk

http://www.parkiet.com/artykul/1359748.html

 

Brytyjski cud gospodarczy

Wielka Brytania, do niedawna uchodząca za marudera Europy, ma szanse stać sięjej największą gospodarką.

– Naprawdę doświadczamy straconej dekady. Podczas gdy inne kraje znów się rozwijają, PKB Wielkiej Brytanii jeszcze przez cztery lata nie wróci do poziomu sprzed kryzysu – grzmiał wiosną zeszłego roku Frances O'Grady, sekretarz generalny brytyjskiego Kongresu Związków Zawodowych (TUC). Za ten stan rzeczy winił „osbornomikę", czyli politykę gospodarczą kanclerza skarbu George'a Osborne'a, którego priorytetem od początku kadencji w 2010 r. była stabilizacja finansów publicznych. Redukcja wydatków rządowych na przestrzeni czterech lat o około 80 mld funtów (408 mld zł) oraz podwyżki podatków miały zawrócić Wielką Brytanię z drogi prowadzącej prosto do kryzysu fiskalnego (w ciągu trzech lat od 2007 r. jej dług publiczny niemal się podwoił do 78 proc. PKB), ale zdaniem krytyków pogłębiły tylko zapaść gospodarczą.

British economic miracle

United Kingdom, until recently, widely regarded as straggler in Europe, is likely to become its largest economy.

- You experience a lost decade. While other countries are growing again, yet UK GDP for four years will not return to pre-crisis levels - thundered in the spring of last year, Frances O'Grady, general secretary of the British Trade Union Congress (TUC). For this state of affairs blamed "osbornomikę", ie economic policies Chancellor of the Exchequer George Osborne, whose priority from the beginning of the term of office in 2010 was to stabilize the public finances. Reduction in government spending over four years by about 80 billion pounds (408 billion zł) and tax increases were to turn around the UK with the road leading straight to the fiscal crisis (in the three years since 2007, the national debt almost doubled to 78 percent. GDP), but critics say only deepened the economic collapse.

Latest Articles

Latest Research | List all

Renminbi Assets Anyone? Better Start Out Slowly. | 25-01-18
...Read more
Beware Another Debt Crisis, This Time From The East | 19-01-18
...Read more
For Fx Explained | 15-01-18
...Read more

Broadcast Media | List all

Naked Short Club | 13-11-17
...Read more
Stephen Pope at University of Warwick | 30-10-17
...Read more
A Discussion about Oil, Gold and Coffee | 12-10-17
...Read more

In The Press | List all

For Fx Explained | 26-02-18
...Read more
For Fx Explained | 12-02-18
...Read more
For Fx Explained | 05-02-18
...Read more


Articles Archive