HomeWho are weWhat we doServicesContact us

Stephen Pope is the founder and Managing
Partner of spotlightideas.

He has worked in the international capital...In addition to the articles and research notes
that appear on this site spotlightideas is
available for commission work where unique,
sole ownership analysis will be prepared...There is no formulaic approach to
evaluating an opportunity or situation. The
concept behind macro ideas is “What if?”
Global/Regional/national situations...


Parkiet features Stephen Pope & Spotlight Ideas

Thursday January 3rd 2013

Economy

Na horyzoncie już widać nowy powód do obaw
On the horizon you can see a new reason to worry

GS 03.01.2013, GS 03.01.2013,

Choć amerykańskiej gospodarce nie grozi już klif fiskalny, spory tamtejszych polityków na tematy budżetowe są dalekie od zakończenia. Inwestorzy entuzjastycznie zareagowali na porozumienie amerykańskich polityków, pozwalające USA uniknąć tzw klifu fiskalnego.Ta radość jest uzasadniona?

Stephen Pope, dyrektor zarządzający Spotlight Ideas: Implikacje braku porozumienia byłyby bardzo poważne. Likwidację wielu ulg podatkowych i cięcie niektórych wydatków publicznych zaczęto łącznie nazywać klifem fiskalnym dlatego, że odessałyby one z amerykańskiej gospodarki 600 mld dol., czyli równowartość 5 proc PKB.

Although the U.S. economy no longer faces a fiscal cliff, disputes on matters of local politicians, the budget is far from over. Investors responded enthusiastically to the understanding of American politics, allowing the United States to avoid the so-called fiscal cliff.  Is this joy  justified?

Stephen Pope, managing director of Spotlight Ideas: The implications of the lack of agreement would be very serious. Closure of many tax breaks and cutting public spending some began to call, including fiscal cliff because they odessałyby U.S. economy 600 billion dollars., The equivalent of 5 percent of GDP.


GRZEGORZ SIEMIONCZYK
Journalist
"Parkiet" Financial Newspaper / "Rzeczpospolita"/"Bloomberg BusinessWeek"
Tel. 48 (0) 22 46 30 611
Cell.48 692 186 532
51 Prosta Street, 00-838 Warsaw, Poland
www.rp.pl
www.parkiet.com

Latest Articles

Latest Research | List all

Renminbi Assets Anyone? Better Start Out Slowly. | 25-01-18
...Read more
Beware Another Debt Crisis, This Time From The East | 19-01-18
...Read more
For Fx Explained | 15-01-18
...Read more

Broadcast Media | List all

Naked Short Club | 13-11-17
...Read more
Stephen Pope at University of Warwick | 30-10-17
...Read more
A Discussion about Oil, Gold and Coffee | 12-10-17
...Read more

In The Press | List all

Cotton On | 22-04-18
...Read more
Trade Tariffs Fuel Farm Fury | 08-04-18
...Read more
Gold Still In Focus | 03-04-18
...Read more


Articles Archive